Keystone logo
© St Mary’s University Twickenham, London
St Mary’s University Twickenham, London

St Mary’s University Twickenham, London

St Mary’s University Twickenham, London

Giới thiệu

St Mary's có một lịch sử lâu đời và nổi bật và một triển vọng rất hiện đại.

Lịch sử và Di sản

Với số lượng ban đầu chỉ là sáu sinh viên, St Mary's hiện đã phát triển lên khoảng 6.000 sinh viên đại học và sau đại học trên bốn Trường học.

Được thành lập vào năm 1850 và có bề dày về giáo dục, St Mary's có uy tín lớn về việc giảng dạy xuất sắc và phương pháp lấy học sinh làm trung tâm.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2014, Đại học St Mary's, Twickenham, được trao danh hiệu đại học đầy đủ bởi Hội đồng Cơ mật và trở thành Đại học St Mary, Twickenham.

Khuôn viên

Cơ sở hiện tại của Trường gồm bốn phần. Cơ sở chính nằm trên đường Waldegrave ở Twickenham trong khuôn viên của Strawberry Hill House, khu nội trú nằm tại 16 Strawberry Hill Road, các sân thể thao chính nằm trong khuôn viên Teddington Lock ở Broom Road, Teddington, và Naylor mới Thư viện (cũng trên đường Waldegrave) mở cửa vào mùa thu năm 2015.

Bình đẳng, Đa dạng và Hòa nhập

Đại học St Mary hoàn toàn cam kết tạo ra một nền văn hóa hòa nhập bằng cách thúc đẩy bình đẳng về cơ hội và tôn trọng sự khác biệt giữa sinh viên, nhân viên và các bên liên quan khác.

Trường có truyền thống lâu đời trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho tất cả mọi người đồng thời nuôi dưỡng một môi trường tôn trọng và khoan dung, nơi mọi nền tảng đều được tôn vinh. Tham vọng bình đẳng, đa dạng và hòa nhập của chúng tôi phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi, nơi mỗi con người là duy nhất và có giá trị.

Chúng tôi tự hào rằng trường Đại học của chúng tôi là một cộng đồng đa dạng phong phú, nơi chúng tôi thu hút tài năng của tất cả sinh viên và nhân viên của mình để tạo ra một nền văn hóa tôn trọng và công nhận lẫn nhau, nơi chúng tôi đón nhận và chia sẻ những quan điểm mới. Khi chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục để biến đổi cuộc sống. Tại St Mary's, chúng tôi hiểu rằng sự thành công liên tục của chúng tôi phụ thuộc vào sự đóng góp của mọi thành viên trong cộng đồng của chúng tôi và chính tinh thần tập thể này đã làm cho chúng tôi trở nên độc nhất vô nhị.

Tất cả nhân viên, sinh viên và khách tham quan phải hành động phù hợp với mục tiêu bình đẳng, đa dạng và hòa nhập của Trường và trong phạm vi chính sách, chịu trách nhiệm về việc thực hiện thành công chính sách.

St Mary's là một trường đại học Công giáo

Được thành lập vào năm 1850 và mang bản sắc Công giáo đặc biệt, St Mary's là một trường Đại học Công giáo tìm cách phát triển con người toàn diện và trao quyền cho cộng đồng của chúng ta để có tác động tích cực đến thế giới. St Mary's có một di sản sâu sắc về giáo dục do Ủy ban các trường nghèo Công giáo thành lập để đáp ứng nhu cầu giáo viên cung cấp giáo dục cho số trẻ em nghèo Công giáo ngày càng tăng. Phong cách giảng dạy và cách tiếp cận học tập của chúng tôi nhấn mạnh sự tham gia và tham gia của học sinh phản ánh ý tưởng của Newman về giáo dục liên ngành, các đức tính và giá trị cũng như sự hình thành của mỗi cá nhân được bồi đắp bởi những hiểu biết sâu sắc từ truyền thống trí thức Công giáo. Ý thức cộng đồng mạnh mẽ đặc trưng cho St Mary's là sản phẩm từ đặc tính của chúng tôi và các giá trị cốt lõi làm nền tảng cho nó.

St Mary's cam kết thực hiện sứ mệnh của Giáo hội Công giáo trong giáo dục đại học. Chúng tôi đã thiết lập sự xuất sắc trong việc cung cấp trên nhiều lĩnh vực học thuật, các trung tâm nghiên cứu và khóa học được đánh giá cao, cung cấp dịch vụ chăm sóc mục vụ, quan hệ đối tác và sự tham gia của cộng đồng.

Tuyển sinh

Địa điểm

  • Twickenham

    St Mary's University Waldegrave Road Strawberry Hill Twickenham TW1 4SX, , Twickenham

Câu hỏi