Keystone logo
Taylor’s University Thạc sĩ luật về Y tế và Y khoa

LLM in

Thạc sĩ luật về Y tế và Y khoa

Taylor’s University

Taylor’s University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • LLM Luật và Đạo đức Y tế - Toàn thời gian
  • LONDON, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • LLM trong Y tế, Luật và Xã hội
  • Bristol, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • LLM Luật và Đạo đức Y tế - Bán thời gian
  • Online United Kingdom