Keystone logo
The Fletcher School, Tufts University

The Fletcher School, Tufts University

The Fletcher School, Tufts University

Giới thiệu

Trong hơn 85 năm, Trường Fletcher tại Đại học Tufts đã làm việc để đào tạo và chuẩn bị cho các cá nhân vào các vị trí lãnh đạo và ảnh hưởng trong nước và quốc tế. Thông qua sự hiểu biết sâu sắc và nhiều mặt về những thách thức cấp bách nhất của thế giới, và với các nguyên tắc hướng dẫn cùng có lợi, an ninh và công lý, cộng đồng của chúng ta nỗ lực duy trì sự ổn định và thịnh vượng của xã hội toàn cầu phức tạp và ngày càng gia tăng trong thế kỷ 21.

Sinh viên, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp của Fletcher làm việc để tiếp tục là di sản của việc tạo ra sự thay đổi lâu dài và có ý nghĩa trên thế giới. Họ tham gia với chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế với quan điểm toàn cầu và theo đuổi một ngày mai công bằng và bình đẳng hơn.

Địa điểm

  • Medford

    Packard Avenue,160, 02155, Medford

Các chương trình

Câu hỏi