Keystone logo
Trier University of Applied Sciences Luật Kinh doanh và Môi trường (LLB)

Luật Kinh doanh và Môi trường (LLB)

Trier University of Applied Sciences

Trier University of Applied Sciences

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Birkenfeld, Đức

Ngôn ngữ

Tiếng Đức

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

7 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Apr 2024

* không có học phí, chỉ có phí học kỳ nhỏ

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Bảng xếp hạng

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi