Keystone logo
U Law Hong Kong Chuẩn bị SQE2 cho Chuyên gia Pháp lý Trực tuyến - Bán thời gian

Chuẩn bị SQE2 cho Chuyên gia Pháp lý Trực tuyến - Bán thời gian

U Law Hong Kong

U Law Hong Kong

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Hong Kong, Hồng Kông

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

30 tuần

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

HKD 41.200

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi