Keystone logo
U Law Hong Kong Hệ thống quản trị công ty LLM trực tuyến. Số 253064

Hệ thống quản trị công ty LLM trực tuyến. Số 253064

U Law Hong Kong

U Law Hong Kong

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

12 - 24 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

HKD 120.000

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi