Keystone logo
UAEU United Arab Emirates University Thạc sĩ luật tư
UAEU United Arab Emirates University

Thạc sĩ luật tư

1 Years

Avestan

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

AED 2.700 / per credit *

Trong khuôn viên trường

* mỗi giờ tín dụng

Giới thiệu

Tổng quan

Luật Tư nhân là nhánh luật giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân hoặc các tổ chức, chứ không phải là các mối quan hệ giữa những người này và nhà nước. Chuyên ngành này thu hút những sinh viên tốt nghiệp luật đang muốn được tuyển dụng trong các công ty thương mại, công ty luật, cơ sở kinh tế và tư pháp. Chương trình nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng nghiên cứu và chuyên môn đầy đủ thông qua việc tập trung vào các giao dịch tài chính giữa các cá nhân cho dù đó là giao dịch dân sự hay thương mại.

Chương trình giảng dạy

Bảng xếp hạng

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi