Keystone logo
The University of Law Undergraduate Programmes Luật LLB (Hons) với Kinh doanh với Năm Dự bị

LLB in

Luật LLB (Hons) với Kinh doanh với Năm Dự bị

The University of Law Undergraduate Programmes

The University of Law Undergraduate Programmes

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Guildford, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

GBP 9.250 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

* Tháng 9 năm 2023: Vương quốc Anh - £9.250 mỗi năm; Quốc tế - £16,700 mỗi năm tại Luân Đôn, £15,900 mỗi năm ngoài Luân Đôn. Lệ phí bị khóa cho các năm học trong tương lai

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi