Keystone logo
Universidade de Ribeirão Preto 

Universidade de Ribeirão Preto 

Universidade de Ribeirão Preto 

Giới thiệu

Chất lượng Unaerp

• trường đại học đầu tiên trong khu vực của Ribeirão Preto, được thành lập vào ngày 01 tháng 6 năm 1924 • Được công nhận bởi MEC với Đại học trong tháng 12 năm 1985. • Campus có trụ sở tại Ribeirão Preto trường và ở Guaruja với độ, độ cử nhân và công nghệ giáo dục đại học trong các phương pháp học tập trên lớp và khoảng cách giảng dạy và cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phòng thí nghiệm, thiết bị, thư viện và các nguồn tài nguyên công nghệ. • 500.000 cuộc gọi được thực hiện cho cộng đồng trong hơn 30 chương trình tiếp cận cộng đồng, phòng khám, phòng thí nghiệm, bệnh viện chính nó và trong các bệnh viện, UPA và UBDS các thành phố và khu vực.

Nhiệm vụ

Tạo ra và phổ biến kiến ​​thức để thúc đẩy và góp phần vào sự phát triển của cá nhân và xã hội, dựa trên các nguyên tắc đạo đức và Kitô giáo, tự do nghiên cứu, giảng dạy và đổi mới mở rộng trong khi duy trì sự tương tác thường xuyên với bối cảnh quốc gia và quốc tế.

Lịch sử

Các UNAERP - Đại học Ribeirão Preto là tổ chức đầu tiên của giáo dục đại học trong khu vực Ribeirão Preto. Được thành lập vào ngày 1. Tháng 6 năm 1924 như Hội trường Pharmacia và Ribeirão Preto trường Nha khoa, một nhóm các chuyên gia y tế lý tưởng, trí thức và các nhà giáo dục, kể từ khi thực hiện được dự định để thúc đẩy sự phát triển xã hội, giáo dục và văn hóa của thủ đô cà phê phong phú như vậy ngày hôm nay mía Polo País.Daquele dự án ban đầu có tầm nhìn chính, quỹ đạo của UNAERP dụng tăng trưởng mạnh kể từ cuối những năm 1950, khi Giáo sư Electro Bonini (1913-2011), đã qua công tác quản lý.

Cơ cấu tổ chức

Chính quyền của Đại học Ribeirão Preto bao gồm các đơn vị hoạt động trong tích hợp, điều phối mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông. Là Hội đồng cao hơn, Chancellor, Dean, Giám đốc Nhóm, Giám đốc, điều phối viên và Collegiate.

Cơ sở hạ tầng

Các Unaerp có hai cơ sở: trụ sở trường ở Ribeirao Preto, cài đặt trên Ribeirânia Quarter, và khuôn viên thứ hai ở Guaruja, khu phố Cove. Các cơ sở đang có kế hoạch và được trang bị với các phòng khám, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng học, dịch vụ và các cuộc họp hội trường, học thuật và các lĩnh vực hành chính để hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông, cũng như các khu vực dịch vụ, sinh hoạt và giải trí cho phép và đủ điều kiện đời sống đại học.

Do đó, những người sống ở đây là hơn học cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và khuyến nông. Campus Ribeirão và Campus Guaruja được quy hoạch không gian và chăm sóc để thúc đẩy phúc lợi của hàng ngàn người đã để quá cảnh trong suốt cả năm, vì bên cạnh các giảng viên, nhân viên và sinh viên, các thành viên cộng đồng cũng tham dự các trường trong tìm kiếm dịch vụ và tiện nghi.

Địa điểm

  • São Paulo, Brasil

Câu hỏi