Keystone logo
Universidade Católica Portuguesa - Porto Law School Chương trình Nghiên cứu Quốc tế

Chương trình Nghiên cứu Quốc tế

Universidade Católica Portuguesa - Porto Law School

Universidade Católica Portuguesa - Porto Law School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 học kỳ

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

EUR 499

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Tuyển sinh

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình giảng dạy

Học bổng và tài trợ

Các nhà lãnh đạo chương trình

Về trường học

Câu hỏi