Keystone logo
University of California

University of California

University of California

Giới thiệu

Khi University of California Hastings được thành lập vào năm 1878 với tư cách là khoa luật ban đầu của University of California , trường đã quyết định rằng Trường phải chuẩn bị cho các luật sư hành nghề luật sư trong phạm vi gần với các tòa án, ở trung tâm của thành phố San Francisco.

Tua nhanh đến ngày hôm nay - vị trí của chúng tôi tiếp tục cung cấp quyền truy cập vào mọi cấp của cơ quan tư pháp. University of California Hastings tiếp tục xác định lại giáo dục pháp luật, tích hợp học thuật nghiêm ngặt với thực hành thực hành để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi tận dụng các cơ hội của thế kỷ 21. Và San Francisco tiếp tục phát triển vượt bậc, cung cấp cho sinh viên của chúng tôi cơ hội tiếp cận với những công ty và con người sáng tạo nhất trên hành tinh.

Địa điểm

  • Berkeley

    Berkeley, Hoa Kỳ

    Câu hỏi