Keystone logo
University of Connecticut UCONN - School of Law LLM quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ

LLM in

LLM quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ University of Connecticut UCONN - School of Law

University of Connecticut UCONN - School of Law

Giới thiệu

Tuyển sinh

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Về trường học

Câu hỏi