Keystone logo
University of Essex Online PG Cert Luật Kinh doanh Quốc tế

Chứng chỉ in

PG Cert Luật Kinh doanh Quốc tế

University of Essex Online

University of Essex Online

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

8 tháng

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

GBP 4.056

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Về trường học

Câu hỏi