Keystone logo
University of Groningen LLM trong quản trị và luật trong xã hội kỹ thuật số

LLM in

LLM trong quản trị và luật trong xã hội kỹ thuật số University of Groningen

University of Groningen

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi