Keystone logo
University of Lausanne

University of Lausanne

University of Lausanne

Giới thiệu

Đại học Lausanne (UNIL) bao gồm bảy khoa:

  • Khoa Thần học và Khoa học Tôn giáo;
  • Khoa Nghệ thuật và Trường tiếng Pháp như một ngoại ngữ;
  • Khoa Khoa học Xã hội và Chính trị;

Được đánh giá là vị trí thứ năm tại Châu Âu về tầm quan trọng của các ấn phẩm, nghiên cứu là một chủ đề chính cho Đại học Lausanne.

Địa điểm

  • Lausanne

    CH-1015 Lausanne, , Lausanne

    Câu hỏi