Keystone logo
University of Law Online Postgraduate LLM Quản trị Doanh nghiệp Quốc tế - Toàn thời gian

LLM Quản trị Doanh nghiệp Quốc tế - Toàn thời gian

University of Law Online Postgraduate

University of Law Online Postgraduate

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online United Kingdom

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

12 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

GBP 11.350

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi