Keystone logo
University of Law SQE Chuẩn bị SQE2 cho Chuyên gia Pháp lý Trực tuyến - Bán thời gian

Chuẩn bị SQE2 cho Chuyên gia Pháp lý Trực tuyến - Bán thời gian

University of Law SQE

University of Law SQE

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

30 tuần

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

GBP 4.650 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

* Hồng Kông - 47.900 đô la Hồng Kông

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi