Keystone logo
University of Law SQE Khóa thực hành pháp lý (LPC) - Ngày bán thời gian

Khóa thực hành pháp lý (LPC) - Ngày bán thời gian

University of Law SQE

University of Law SQE

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

22 tháng

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

GBP 14.300 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jan 2024

* từ £14.300

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi