Keystone logo
University of Law SQE SQE Law Essentials Online - Bán thời gian

SQE Law Essentials Online - Bán thời gian

University of Law SQE

University of Law SQE

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

16 tuần

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

GBP 3.900

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jan 2025

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi