Keystone logo
University of Law SQE Thực hành pháp lý LLM (SQE1 & 2) Trực tuyến - Bán thời gian

Thực hành pháp lý LLM (SQE1 & 2) Trực tuyến - Bán thời gian

University of Law SQE

University of Law SQE

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

94 - 103 tuần

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

GBP 14.150

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jun 2024

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi