Keystone logo
University of Leeds, Faculty of Social Sciences LLM Luật quốc tế và quản trị toàn cầu

LLM in

LLM Luật quốc tế và quản trị toàn cầu University of Leeds, Faculty of Social Sciences

University of Leeds, Faculty of Social Sciences

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi