Keystone logo
University of Limerick LLM trong Luật Thương mại Quốc tế

LLM in

LLM trong Luật Thương mại Quốc tế

University of Limerick

University of Limerick

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Limerick, Ireland

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

1 - 2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

EUR 12.884 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* Sinh viên EU: 5,912 € | sinh viên không thuộc EU: 12.884 €

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi