Keystone logo
University of Minnesota Law School

University of Minnesota Law School

University of Minnesota Law School

Giới thiệu

MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG LUẬT CÔNG CỘNG HÀNG ĐẦU CỦA QUỐC GIA, University of Minnesota Law School là trường đi đầu trong việc chuẩn bị cho sinh viên giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và kinh doanh phức tạp của thời đại chúng ta. Đội ngũ giảng viên đặc biệt của chúng tôi, chương trình giảng dạy sáng tạo và các cơ hội học tập kinh nghiệm và lâm sàng chưa từng có sẽ trang bị cho sinh viên những nhu cầu của thế kỷ 21.

Chúng tôi được phân biệt bởi một nền văn hóa tập thể hiếm hoi đề cao tinh thần đồng đội, giải quyết vấn đề, lãnh đạo và thuyết phục. Sinh viên học cách suy nghĩ phân tích, xác định yếu tố cốt lõi của một vấn đề phức tạp và phát triển các giải pháp trong thế giới thực — những kỹ năng cần thiết ngoài trường luật cho tất cả các lĩnh vực việc làm. Dịch vụ công là cốt lõi của chúng tôi. Sinh viên của chúng tôi chấp nhận nó, giảng viên và nhân viên của chúng tôi củng cố nó, và cộng đồng của chúng tôi được hưởng lợi từ nó.

Đội ngũ giảng viên của chúng tôi bao gồm một số học giả có thành tích và năng suất cao nhất trên thế giới về luật kinh doanh, tư pháp hình sự, luật quốc tế và nhân quyền cũng như luật, khoa học và công nghệ. Một mạng lưới lớn, các cựu sinh viên tích cực ở Twin Cities và trên toàn cầu đang mong muốn cố vấn, giảng dạy và tuyển dụng sinh viên của chúng tôi.

Địa điểm

  • Minneapolis

    19th Avenue South,229, 55455, Minneapolis

    Câu hỏi