Keystone logo
University of Southern California USC Gould School of Law Bằng Thạc sĩ Luật (LLM) kéo dài hai năm

LLM in

Bằng Thạc sĩ Luật (LLM) kéo dài hai năm University of Southern California USC Gould School of Law

University of Southern California USC Gould School of Law

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • LL.M. trong Luật Hoa Kỳ và xuyên quốc gia (Trực tuyến)
    • Dayton, Hoa Kỳ
  • LLM trong Nghiên cứu Pháp lý Hoa Kỳ
    • San Francisco, Hoa Kỳ
  • LLM chuyên nghiệp trong Common Law của Canada
    • Toronto, Canada