Keystone logo
University of San Diego School of Law Maestría en Derecho (LLM) en Derecho Comparado

LLM in

Maestría en Derecho (LLM) en Derecho Comparado University of San Diego School of Law

University of San Diego School of Law

Tuyển sinh

Học phí chương trình

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Về trường học

Câu hỏi