Keystone logo
University of Technology Sydney Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong Luật Thương hiệu và Thực hành

Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong Luật Thương hiệu và Thực hành

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

NSW, Úc

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jul 2023

* trong AUD mỗi 24cp phiên

Giới thiệu

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi