Keystone logo
Western Michigan University, Cooley Law School LLM trong luật doanh nghiệp và tài chính

LLM trong luật doanh nghiệp và tài chính

Western Michigan University, Cooley Law School

Western Michigan University, Cooley Law School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* $ 10.880 (toàn thời gian)

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Luật Tài chính LLM - Toàn thời gian
    • Online United Kingdom
  • Luật bảo hiểm LLM - Toàn thời gian
    • Online United Kingdom
  • Thạc sĩ Luật Hình sự Kinh tế và Tài chính Châu Âu (LL.M.)
    • Luxembourg City, Luxembourg