Keystone logo
Western Michigan University, Cooley Law School LLM trong luật thuế

LLM in

LLM trong luật thuế

Western Michigan University, Cooley Law School

Western Michigan University, Cooley Law School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* $ 10.880 (toàn thời gian)

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chương trình thuế tốt nghiệp
    • Irvine, Hoa Kỳ
  • LLM với các Chứng chỉ về Quản lý Tài sản, Thuế Quốc tế hoặc Quản lý Rủi ro
    • Fort Worth, Hoa Kỳ
  • LLM luật bảo hiểm
    • Hartford, Hoa Kỳ