Keystone logo
Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov Luật học, Tiến sĩ

Tiến sĩ in

Luật học, Tiến sĩ Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov

Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Luật LLB (Hons) với Tội phạm học
  • Guildford, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • + 4 hơn
 • Luật LLB (Hons) với Kinh doanh Quốc tế
  • Guildford, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • + 2 hơn
 • LLB (Hons) trong Luật (tiếng Anh / NI)
  • Dundee, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland