Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Khóa học Luật Các chương trình trong Hệ thống pháp lý trong Newcastle, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2024

Khóa học Các chương trình trong Hệ thống pháp lý trong Newcastle, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2024

Tổng quat

Nghiên cứu hệ thống pháp luật
Hệ thống pháp lý là nghiên cứu về pháp luật và quy trình pháp lý. Nó bao gồm tìm hiểu về lịch sử của pháp luật, các tổ chức và những người tham gia vào quá trình pháp lý, và cách áp dụng luật trong thực tế.

Việc làm Hệ thống Pháp lý
Sinh viên chuyên ngành Hệ thống pháp lý có thể tiếp tục sự nghiệp trong luật, chính phủ và công nghiệp tư nhân. Họ cũng có thể chọn theo đuổi giáo dục nâng cao về luật hoặc lĩnh vực liên quan khác. Sinh viên ngành Hệ thống pháp lý nhỏ cũng có thể tìm được sự nghiệp trong ngành luật, nhưng họ cũng có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực khác như kinh doanh, nhân sự và giáo dục.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Hệ thống pháp lý?
Hệ thống pháp lý là một khóa học bắt buộc đối với sinh viên đại học học luật. Nó cũng được cung cấp như một chuyên ngành chính hoặc phụ tại một số trường đại học. Khóa học bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm tra tấn, hợp đồng, luật hình sự, luật gia đình và luật tài sản.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Các khóa học luật nghiên cứu các chủ đề phổ biến như luật thương mại, lý thuyết quản lý, sở hữu trí tuệ, và nhiều chủ đề khác. Rất nhiều trong số các chuyên ngành này bao gồm các môn học thảo luận về các vấn đề quản lý và xu hướng phát triển trong lĩnh vực cụ thể đó.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khóa học
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Luật học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập