Keystone logo

Bộ lọc

 • Khóa học
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật quốc gia
 • Luật châu Âu
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

1 Khóa học Các chương trình trong Luật châu Âu 2024

  Khóa học Các chương trình trong Luật châu Âu

  Một khóa học trong Luật châu Âu đề cập đến luật hiến pháp, luật cạnh tranh, luật lao động, luật di trú, luật nhân quyền và luật môi trường ở các nước EU và châu Âu. Khác nhau, từ bằng cấp để chứng nhận cho khóa học, một số khóa học Luật châu Âu yêu cầu cam kết thời gian lớn hơn hơn những người khác.

  Những lợi ích của một khóa học trong Luật châu Âu là gì?

  Hoàn thành một khóa học trong Luật châu Âu sẽ nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho những người có một Cử nhân, Thạc sĩ Luật, hoặc bằng cấp Juris Doctor, hoặc một văn bằng đại học trong nghiên cứu châu Âu, ví dụ. Sinh viên chọn học một khóa học về Luật châu Âu sẽ có một kinh nghiệm học thuật quốc tế phong phú.

  Mà sự nghiệp với một khóa học trong Luật châu Âu?

  Một khóa học trong Luật châu Âu chuẩn bị cá nhân để tiếp tục làm việc cho các tổ chức chính phủ đa quốc gia và phi chính phủ, các công ty luật quốc tế, các doanh nghiệp, các trường đại học và các tổ chức công cộng hay tư nhân khác như luật sư, cố vấn, chuyên gia tư vấn hoặc giáo viên.

  Tốn bao nhiêu để có một khóa học trong Luật châu Âu?

  Chi phí tham gia một khóa học trong Luật châu Âu có thể thay đổi tùy thuộc vào số tuần hoặc nhiên giờ, vị trí, chuyên môn và đại học. Hỗ trợ kinh phí có thể có sẵn cho các ứng viên trên thang điểm dựa trên nhu cầu hoặc công đức dựa trên. Các trường đại học sẽ cung cấp thông tin cụ thể hơn khi một yêu cầu, có thể dễ dàng gửi từ website này.

  Các yêu cầu cho một khóa học trong Luật châu Âu là gì?

  Điều kiện tiên quyết cho một khóa học trong Luật châu Âu rất khác nhau. Một số yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học, trong khi những người khác yêu cầu một đại học hoặc bằng cấp sau đại học. Law Các khóa học được bao gồm các bài giảng cần thiết, học và thi viết.

  Lý do tại sao có một khóa học trực tuyến Luật châu Âu?

  Các khóa học trực tuyến pháp luật là một lựa chọn cho các chuyên gia làm việc, cá nhân có một lịch trình bận rộn. Law Các khóa học có thể được thực hiện trực tuyến, với tất cả các vật liệu cần thiết cung cấp kỹ thuật số. Nhiều trường đại học và các trường học cung cấp các khóa học trực tuyến Luật châu Âu, loại bỏ sự cần thiết phải đi đến trường hoặc làm việc hy sinh trong công việc hiện tại một 's.

  Làm thế nào để ghi danh vào một khóa học trong Luật châu Âu?

  Tìm kiếm cho chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.