Keystone logo

1 Khóa học Các chương trình trong Nghiên cứu luật lao động 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Khóa học
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật lao động
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

   Khóa học Các chương trình trong Nghiên cứu luật lao động

   Các khóa học luật nghiên cứu các chủ đề phổ biến như luật thương mại, lý thuyết quản lý, sở hữu trí tuệ, và nhiều chủ đề khác. Rất nhiều trong số các chuyên ngành này bao gồm các môn học thảo luận về các vấn đề quản lý và xu hướng phát triển trong lĩnh vực cụ thể đó.