Keystone logo

Bộ lọc

 • Khóa học
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu pháp luật tổng quát
 • Nghiên cứu tư vấn pháp lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (5)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

5 Khóa học Các chương trình trong Nghiên cứu tư vấn pháp lý 2024

  Khóa học Các chương trình trong Nghiên cứu tư vấn pháp lý

  Paralegal nghiên cứu là gì?

  Nghiên cứu vấn pháp lý chuẩn bị học sinh cho một sự nghiệp như là một vấn pháp lý hoặc trợ giúp pháp lý. Trợ lý có trình độ học thuật trong lĩnh vực Luật, cho phép họ thực hiện nhiều công việc hành chính đối với một luật sư hoặc luật sư. Ở một số nước và các quốc gia, trợ lý được quy định bởi chính phủ và yêu cầu phải có giấy phép. Tuy nhiên, các khu vực khác không yêu cầu việc cấp phép cho trợ lý.

  Lợi ích của việc khóa học trong Paralegal nghiên cứu là gì?

  Các khóa học trong các nghiên cứu Paralegal có thể mang hình thức của bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận chương trình. Những nghiên cứu các khóa học Paralegal chuẩn bị học sinh để bước vào thế giới làm việc như một trợ lý pháp lý hoặc trợ giúp pháp lý sau khi tốt nghiệp. Trợ lý là rất quan trọng, được trả lương cao, các thành viên cũng được kính trọng của các đội hợp pháp.Các khóa học trong các nghiên cứu Paralegal chuẩn bị học sinh để đáp ứng, thách thức kinh doanh và pháp lý hành chính.

  Tốn bao nhiêu để có khóa học về nghiên cứu Paralegal?

  Các khóa học trong các nghiên cứu Paralegal khác nhau rất nhiều về thời gian và học phí chi phí. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học Paralegal thường mất khoảng một năm để hoàn thành. Sử dụng các hình thức trên trang web này liên hệ với trường để biết thông tin cụ thể hơn.

  Các yêu cầu về khóa học về nghiên cứu Paralegal là gì?

  Các khóa học chứng chỉ sau đại học trong nghiên cứu Paralegal đòi hỏi một văn bằng đại học. Mặt khác, một số chương trình bằng tốt nghiệp và các khóa học vấn pháp lý đòi hỏi phải có bằng tốt nghiệp trung học. Học sinh ghi danh vào các khóa học trong các nghiên cứu Paralegal sẽ được yêu cầu để hoàn thành khóa học, các kỳ thi và trong một số trường hợp kinh nghiệm làm việc thực tế.

  Những loại sự nghiệp, bạn có thể mong đợi với khóa học về nghiên cứu Paralegal?

  Sinh viên tốt nghiệp từ các khóa học Paralegal sẽ được đáp ứng với nhiều cơ hội nghề nghiệp xứng đáng khi tốt nghiệp. Trợ lý và trợ lý pháp lý đang có nhu cầu tại các công ty luật tư nhân, các công ty doanh nghiệp và văn phòng chính phủ. Sinh viên tốt nghiệp nghiên cứu vấn pháp lý khóa học có thể tìm việc làm tại các công ty chuyên về luật hình sự, luật hợp đồng, luật gia đình, luật doanh nghiệp, luật sở hữu và nhiều hơn nữa.

  Tại sao có các khóa học trực tuyến Paralegal nghiên cứu?

  Nhiều nghiên cứu Paralegal các khóa học cũng được cung cấp trực tuyến của một số trường học hàng đầu thế giới. Sinh viên có thể làm việc trong khi học tập trực tuyến, hoặc chỉ sử dụng sự ra đời của học tập trực tuyến để tiết kiệm cho họ đi lại đến trường. Tìm hiểu thêm về trực tuyến và trên Paralegal trường học các khóa học ngay hôm nay!