Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 11 Pháp luật Các chương trình trong Luật gia đình 2024

11 Pháp luật Các chương trình trong Luật gia đình 2024

Tổng quat

Học sinh trong các chương trình luật gia đình có thể được hướng dẫn về bảo vệ trẻ em, các vấn đề hôn nhân và giải quyết tranh chấp. Nghiên cứu kỹ lưỡng cho phép sinh viên thực hành các thủ tục ly hôn, thường bao gồm các cuộc thương lượng về quyền nuôi con và phân chia tài sản. Học sinh cũng có thể đóng một vai trò trong các trường hợp phúc lợi trẻ em.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật quốc gia
  • Luật gia đình
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập