Keystone logo

1 Pháp luật Các chương trình trong Luật Hồi giáo 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật quốc tế
 • Luật Hồi giáo
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Pháp luật Các chương trình trong Luật Hồi giáo

  Luật Hồi giáo ở đây là gì?
  Luật Hồi giáo là hệ thống pháp luật của đạo Hồi. Nó dựa trên Kinh Qur'an, sách thánh của người Hồi giáo và những lời dạy của nhà tiên tri Muhammad. Luật Hồi giáo bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm tuân thủ tôn giáo, luật gia đình, luật hình sự và luật hợp đồng. Có một số trường phái luật Hồi giáo, mỗi trường phái có cách giải thích riêng về Kinh Qur'an và lời dạy của Muhammad. Trường phái luật Hồi giáo phổ biến nhất là trường phái Sunni Maliki. Các trường khác bao gồm trường Shiite Jaafari và trường Sunni Hanbali.

  Những nghề nghiệp có sẵn trong Luật Hồi giáo?
  Luật Hồi giáo là một lĩnh vực đang phát triển và có nhiều công việc dành cho các luật sư có bằng luật Hồi giáo. Một số cơ hội bao gồm làm luật sư ở một quốc gia Hồi giáo, giảng dạy luật Hồi giáo tại một trường đại học hoặc làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy luật Hồi giáo.

  Tại sao nghiên cứu Luật Hồi giáo lại quan trọng?
  Luật Hồi giáo là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, nó cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho các quốc gia Hồi giáo để cai trị người dân của họ theo các nguyên tắc Hồi giáo. Thứ hai, luật Hồi giáo là nguồn hướng dẫn cho người Hồi giáo về cách sống cuộc sống của họ phù hợp với Kinh Qur'an và những lời dạy của Muhammad. Cuối cùng, nghiên cứu luật Hồi giáo có thể giúp các luật sư hiểu rõ hơn về văn hóa Hồi giáo và những thách thức mà người Hồi giáo phải đối mặt trong thế giới hiện đại.

  Bằng cấp về Luật Hồi giáo là gì?
  Nhiều trường đại học cấp bằng về luật Hồi giáo. Bằng cấp có thể là chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành phụ và có thể được học cùng với một lĩnh vực nghiên cứu khác, chẳng hạn như luật, kinh doanh hoặc tôn giáo. Bằng luật Hồi giáo có sẵn ở cả cấp đại học và sau đại học.
  Các khóa học luật Hồi giáo cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về hệ thống pháp luật của đạo Hồi. Các khóa học này bao gồm luật gia đình, luật hình sự và luật hợp đồng và cách tuân thủ tôn giáo được đưa vào thực tiễn pháp lý. Học sinh tìm hiểu về lịch sử và sự phát triển của luật Hồi giáo, cũng như các trường phái tư tưởng khác nhau thuộc hệ thống luật này. Hầu hết các khóa học về luật Hồi giáo cũng dạy sinh viên cách đọc và giải thíchcác văn bản pháp luật Hồi giáo.