Keystone logo

5 Pháp luật Các chương trình trong Luật hiến pháp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật hành chính
 • Luật hiến pháp
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (5)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Pháp luật Các chương trình trong Luật hiến pháp

  Luật Hiến pháp là gì?

  Luật Hiến pháp là lĩnh vực luật chi phối việc hình thành và hoạt động của các chính phủ hợp hiến. Lĩnh vực nghiên cứu pháp luật này bao gồm nghiên cứu về lịch sử của các hiến pháp, cách giải thích và áp dụng các nguyên tắc của chúng vào các trường hợp cụ thể. Luật Hiến pháp cũng bao gồm việc bảo vệ các quyền và tự do cá nhân.

  Tôi có thể theo đuổi nghề nghiệp nào với tấm bằng Luật Hiến pháp?

  Có rất nhiều nghề nghiệp trong lĩnh vực Luật Hiến pháp. Một số người làm luật sư, bào chữa cho các cá nhân hoặc nhóm tin rằng các quyền hiến định của họ đã bị vi phạm. Những người khác làm việc với tư cách là thẩm phán, áp dụng các đạo luật hiến pháp và phán quyết các vụ án xảy ra trước mắt họ. Ngoài ra còn có nhiều cơ hội làm việc trong chính phủ, giúp tạo ra và thực thi luật tuân thủ hiến pháp của một quốc gia.

  Tại sao nghiên cứu Luật Hiến pháp lại quan trọng?

  Nghiên cứu Luật Hiến pháp rất quan trọng vì nó dạy cho sinh viên về nền tảng của chính phủ cũng như các quyền và tự do mà mọi công dân của một quốc gia được hưởng. Các luật sư hành nghề luật hiến pháp làm việc để bảo vệ các quyền hiến định của các cá nhân và các nhóm, trong khi các thẩm phán và nhà lập pháp ở các quốc gia có chính phủ hợp hiến tạo ra và khẳng định luật và đạo luật dựa trên các quyền được quy định trong hiến pháp của quốc gia đó.

  Tôi sẽ học gì trong thời gian học Luật Hiến pháp?

  Có nhiều bằng cấp khác nhau về Luật Hiến pháp, từ bằng cao đẳng đến bằng tiến sĩ. Chương trình giảng dạy của một văn bằng luật hiến pháp sẽ phụ thuộc vào vị trí của chương trình được cung cấp. Ví dụ, sinh viên trong các chương trình luật hiến pháp ở Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu lịch sử của Hiến pháp Hoa Kỳ và các sửa đổi, diễn giải và cách áp dụng các nguyên tắc của nó vào trường hợp cụ thể. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về việc bảo vệ các quyền và tự do cá nhân. Ngoài ra, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các khóa học về các lĩnh vực luật khác, chẳng hạn như luật hình sự hoặc tố tụng dân sự. Bằng cách nghiên cứu Luật Hiến pháp, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn về hệ thống pháp luật và cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của công dân.