Keystone logo

6 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật nhân quyền Luật Lợi ích Xã hội 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật nhân quyền
  • Luật Lợi ích Xã hội
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật nhân quyền Luật Lợi ích Xã hội

Luật lợi ích công cộng là gì?
Luật lợi ích công cộng là một lĩnh vực pháp luật nhằm giúp bảo vệ công chúng và thúc đẩy công bằng xã hội. Luật sư công ích làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như luật môi trường, luật nhân quyền và luật dân quyền. Bằng cấp về luật vì lợi ích công cộng là một lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên muốn theo đuổi nghề luật để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của họ. Nghiên cứu luật công ích có thể giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp trong chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các công ty luật tư nhân.

Những nghề nghiệp có sẵn trong Luật lợi ích công cộng?
Có rất nhiều công việc khác nhau dành cho sinh viên luật chuyên về luật công ích. Một số làm việc trong các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như Bộ Tư pháp hoặc EPA. Những người khác làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như American Civil Liberties Union hoặc Amnesty International. Một số làm việc trong các công ty luật tư nhân hoặc có thể đại diện cho những khách hàng không có khả năng thuê luật sư. Bất kể bạn muốn làm loại công việc gì, bằng cấp về luật công ích sẽ cho bạn cơ hội làm việc trong các lĩnh vực luật pháp và trật tự có ý nghĩa..

Tại sao nghiên cứu Luật lợi ích công quan trọng?
Luật lợi ích công cộng rất quan trọng vì đây là một lĩnh vực pháp lý nhằm giúp đỡ những người không thể tự giúp mình. Lĩnh vực luật này có thể giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người và thúc đẩy công bằng xã hội. Các chuyên gia pháp lý vì lợi ích công cộng chuyên về các lĩnh vực, cá nhân và nhóm dễ bị bóc lột hoặc lạm dụng.

Bằng cấp về Luật Lợi ích Công cộng là gì?
Nếu bạn muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực luật công ích, có nhiều lựa chọn bằng cấp khác nhau dành cho bạn. Một số trường cung cấp các chuyên ngành về luật lợi ích công cộng, trong khi những trường khác cho phép bạn chọn bất kỳ loại bằng luật nào tập trung vào dịch vụ công cộng.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Luật vì lợi ích công?
Trong thời gian học luật vì lợi ích công cộng, bạn sẽ nghiên cứu nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm luật hiến pháp, luật hình sự và nghiên cứu pháp lý. Bạn cũng sẽ học cách viết các bản tóm tắt pháp lý hiệu quả và đại diện cho khách hàng trước tòa. Loại hình đào tạo này sẽ chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp trong cơ quan chính phủ hoặc tư nhân.