Keystone logo

8 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật quốc gia Luật nhập cư 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật quốc gia
  • Luật nhập cư
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật quốc gia Luật nhập cư

Luật Nhập cư là gì?
Luật nhập cư là một lĩnh vực luật chi phối quá trình nhập cư, bao gồm cả việc tiếp nhận và trục xuất công dân nước ngoài khỏi một quốc gia. Nó cũng bao gồm các quyền và nghĩa vụ của người nhập cư và các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia mà họ di cư đến.

Tôi có thể nhận được những công việc gì trong Luật Di trú?
Luật nhập cư là một lĩnh vực đang phát triển và có nhiều cơ hội cho các luật sư chuyên về lĩnh vực này. Một số công việc có sẵn trong lĩnh vực này bao gồm luật sư nhập cư, luật sư tị nạn, thẩm phán nhập cư, nhân viên hoặc đại lý nhập cư, nhân viên tuần tra biên giới, nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới, và nhân viên trục xuất.

Tại sao nghiên cứu Luật Di trú lại quan trọng?
Luật nhập cư là một lĩnh vực luật quan trọng vì nó chi phối một trong những khía cạnh cơ bản nhất của đời sống con người: sự di chuyển. Đây cũng là một lĩnh vực đang phát triển khi số lượng người nhập cư trên toàn thế giới tiếp tục tăng.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Luật Di trú?
Bạn sẽ nghiên cứu các chủ đề khác nhau liên quan đến luật nhập cư, bao gồm tình trạng hiện tại của luật nhập cư, các loại thị thực khác nhau dành cho người nhập cư, quy trình xin thị thực và quyền của người nhập cư ở các quốc gia khác nhau.