Keystone logo

1 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật dân sự Luật thương tích cá nhân 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật dân sự
  • Luật thương tích cá nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật dân sự Luật thương tích cá nhân

Luật thương tích cá nhân là gì?
Luật Thương tật Cá nhân tập trung vào luật liên quan đến các trường hợp thương tích về thể chất và tinh thần. Nó có thể bao gồm thiệt hại do xe cơ giới gây ra, sơ suất y tế, trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm, lỗi xây dựng (tòa nhà), trách nhiệm pháp lý đối với cơ sở (thương tích ở nơi công cộng) hoặc sơ suất của một tổ chức hoặc cá nhân.

Sự nghiệp luật thương tích cá nhân
Là sinh viên Luật Thương tật Cá nhân, bạn sẽ có cơ hội chuyên sâu vào một số lĩnh vực, bao gồm: Luật sơ suất y tế, Luật trách nhiệm sản phẩm, Thương tích tại nơi làm việc hoặc ở nơi công cộng (trách nhiệm tại cơ sở), Bồi thường bảo hiểm cho thương tích do bên khác gây ra .

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Luật Thương tích Cá nhân?
Trong thời gian học Luật Thương tật Cá nhân, bạn sẽ được dạy về một loạt các vấn đề thời sự, bao gồm: bản chất và nguyên nhân của thương tích, trách nhiệm pháp lý đối với thương tích và hệ thống bồi thường. Bạn cũng sẽ học một số môn học liên quan đến Luật Thương tích Cá nhân, chẳng hạn như: luật ngoài hợp đồng, luật hình sự, luật hiến pháp và luật bằng chứng.
Những lợi ích của việc nghiên cứu Luật thương tích cá nhân là gì?
Có rất nhiều lợi ích khi nghiên cứu Luật thương tích cá nhân. Một lợi ích rõ ràng là nó mang lại mức độ đảm bảo công việc cao, với số lượng công việc luật thương tích cá nhân dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Khi tốt nghiệp Luật Thương tích Cá nhân, bạn thường có thể tìm được việc làm trong các công ty chuyên về Luật Thương tích Cá nhân, cũng như các công ty bảo hiểm lớn.