Keystone logo

4 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu giải quyết tranh chấp Mediation 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu giải quyết tranh chấp
  • Mediation
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu giải quyết tranh chấp Mediation

Hòa giải là gì?
Hòa giải là một quá trình trong đó tất cả các bên tranh chấp tập hợp lại với nhau, được hỗ trợ bởi một hòa giải viên giúp họ khám phá các lựa chọn để giải quyết sự khác biệt của họ và đạt được thỏa thuận. Các hòa giải viên không đưa ra quyết định thay cho các bên tranh chấp mà thay vào đó cố gắng giúp họ đạt được giải pháp riêng cho vấn đề. Hòa giải thường được sử dụng khi các cá nhân liên quan đến xung đột tự nguyện tham gia vào quá trình này. Quá trình này đã thành công ngay cả khi một hoặc nhiều bên tỏ ra thù địch với việc tích cực tham gia hòa giải.

Hòa giải thường diễn ra bên ngoài hệ thống tòa án nên có thể được coi là bí mật và không công khai, mặc dù luật có sự khác nhau giữa các khu vực tài phán liên quan đến việc liệu các tranh chấp có phải thông qua hòa giải trước khi đưa ra tòa hay không. Chi phí hòa giải được chia sẻ giữa các bên có xung đột và những khoản phí này có thể thấp hơn chi phí mỗi bên thuê luật sư riêng để xử lý vụ việc nếu họ đưa vụ việc ra tòa.

công việc hòa giải
Các vai trò của hòa giải viên bao gồm, hòa giải viên pháp lý đã hoàn thành các chương trình đào tạo được tòa án chấp thuận, hòa giải viên dàn xếp giúp mọi người giải quyết tranh chấp bên ngoài tòa án hoặc người quản lý vụ án tập trung chủ yếu vào việc giúp mọi người chuẩn bị cho phiên hòa giải của họ.

Tại sao học Hòa giải lại quan trọng?
Các kỹ năng học được trong hòa giải, chẳng hạn như lắng nghe tích cực và khả năng giao tiếp tốt với người khác, được áp dụng rộng rãi cho các lĩnh vực khác của cuộc sống. Việc đào tạo cho loại hình hòa giải này là một cách tuyệt vời để sinh viên luật cải thiện kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề trước khi hành nghề luật.

Lợi ích của việc học Hòa giải là gì?
Luật không bắt buộc phải có khóa đào tạo hòa giải để trở thành hòa giải viên, nhưng nó có thể mang lại lợi ích cho những ai muốn theo đuổi lĩnh vực này. Việc tham gia khóa học hòa giải thể hiện sự quan tâm đến việc giúp đỡ người khác giải quyết tranh chấp và cho thấy rằng cá nhân đó có một số kiến thức về cách thức hoạt động của hòa giải. Ngoài ra, việc hoàn thành khóa học hòa giải có thể khiến một cá nhân dễ tiếp thị hơn trong lĩnh vực hành nghề ngày càng phổ biến này.

Tôi sẽ học gì trong chương trình Hòa giải của mình?
Bằng cấp về hòa giải sẽ giới thiệu cho sinh viên những cách mà mọi người giải quyết xung đột một cách hòa bình, đặc biệt chú ý đến cách hòa giải có thể được sử dụng để tránh các quy trình của tòa án. Học sinh được tiếp xúc với các phong cách giải quyết tranh chấp khác nhau để họ có ý tưởng tốt hơn về cách giải quyết tranh chấp tốt nhất cho từng tình huống. Họ cũng tìm hiểu về các vấn đề pháp lý liên quan đến hòa giải và cách sử dụng hòa giải thay thế cho kiện tụng.