Keystone logo

26 MLS Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MLS
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Chăm sóc y tế (0)Nghiên cứu kinh doanh (0)
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Nghiên cứu Pháp luật (26)
  • Ngôn ngữ (0)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MLS Các chương trình Giải thích

Học sinh muốn theo đuổi nghiên cứu pháp luật tiên tiến có thể được hưởng lợi từ một Thạc sĩ Khoa học trong Nghiên cứu Pháp lý, hoặc MLS. Bởi vì mức độ này không nhất thiết phải có đối với nhiều ngành nghề, nên nó có thể nổi bật trong bản lý lịch và cấp cho sinh viên một lợi thế hơn các ứng viên khác.