Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MLS Các chương trình trong Điều hành pháp lý 2024

1 MLS Các chương trình trong Điều hành pháp lý 2024

Tổng quat

Học sinh muốn theo đuổi nghiên cứu pháp luật tiên tiến có thể được hưởng lợi từ một Thạc sĩ Khoa học trong Nghiên cứu Pháp lý, hoặc MLS. Bởi vì mức độ này không nhất thiết phải có đối với nhiều ngành nghề, nên nó có thể nổi bật trong bản lý lịch và cấp cho sinh viên một lợi thế hơn các ứng viên khác.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MLS
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hành chính
  • Điều hành pháp lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan