Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 MLS Các chương trình trong Nghiên cứu tư vấn pháp lý trong Hoa Kỳ 2023

2 MLS Các chương trình trong Nghiên cứu tư vấn pháp lý trong Hoa Kỳ 2023

Tổng quat

Một MLS, còn được gọi là Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Pháp luật, thường giúp cho sinh viên một nền tảng để hiểu luật pháp hoạt động như thế nào. Khóa học này thường có thể đạt được trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực pháp luật nhưng có thể không muốn theo đuổi các năm học cần thiết để trở thành một luật sư có thể xem xét một chương trình nghiên cứu paralegal. Họ có thể nghiên cứu các chủ đề như tài liệu pháp lý, thuật ngữ và hệ thống tòa án và có thể có cơ hội thực tập.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MLS
  • Hoa Kỳ
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật
  • Nghiên cứu tư vấn pháp lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập