Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 40 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu luật dân sự 2023

40 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu luật dân sự 2023

Tổng quat

Luật dân sự là gì?

Luật dân sự là một nhánh của luật tập trung vào các quy tắc và quy định liên quan đến các mối quan hệ riêng tư giữa các cá nhân. Lĩnh vực luật này bao gồm các hợp đồng, tài sản, luật gia đình và luật tra tấn. Bằng cấp về luật dân sự có thể được lấy từ nhiều loại trường khác nhau, bao gồm cả trường đại học truyền thống và trực tuyến. Sinh viên tốt nghiệp chương trình luật dân sự được trang bị những kỹ năng cần thiết để phân tích và giải quyết các tranh chấp pháp lý. Công việc có sẵn trong các môi trường khác nhau, bao gồm các công ty luật, tập đoàn và cơ quan chính phủ.

Tại sao học Luật Dân sự lại quan trọng?

Nghiên cứu luật dân sự cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để điều hướng hệ thống pháp luật. Nó cũng cung cấp sự hiểu biết về các nguyên tắc chi phối các mối quan hệ riêng tư giữa các cá nhân.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật dân sự
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (40)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập