Xem 1114 Các Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu Pháp luật

Tổng quat

Lĩnh vực luật pháp và quy định là một lĩnh vực rộng lớn hướng dẫn rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Những người muốn học chuyên sâu về nó thường sẽ tìm được một chuyên ngành nào đó mà họ đam mê, chẳng hạn như lý thuyết quản lý và tài sản trí tuệ.

Yêu cầu thông tin tại So sánh 1114 Các Bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Pháp luật 2022/2023

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1114)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập