Keystone logo

8 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật kinh tế Pháp luật và Tài chính 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật kinh tế
  • Pháp luật và Tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật kinh tế Pháp luật và Tài chính

Luật và tài chính là một chương trình liên ngành được thiết kế để giúp sinh viên hiểu được sự tương tác của ngân hàng và các quy định pháp luật. Các khóa học trong một chương trình có thể bao gồm đạo đức nghề nghiệp, công nghệ ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, các chủ đề pháp lý trong kinh doanh và các giao dịch của công ty.