Keystone logo

2 Pháp luật Các chương trình trong Quản lý rủi ro pháp lý 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật hành chính
 • Quản lý rủi ro pháp lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (2)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Popular degree type

  Popular locations

  Pháp luật Các chương trình trong Quản lý rủi ro pháp lý

  Quản lý rủi ro pháp lý là gì?

  Quản lý rủi ro pháp lý là quá trình dự đoán, giảm thiểu và lập kế hoạch cho các vấn đề pháp lý có thể xảy ra trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức khác. Quản lý rủi ro pháp lý giúp các công ty tránh tổn thất tài chính, phí pháp lý và quan hệ công chúng xấu. Mục tiêu của quản lý rủi ro pháp lý là chủ động ngăn ngừa các tình huống có thể phát sinh vấn đề pháp lý. Rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến các cá nhân, bộ phận, nhóm hoặc toàn bộ tổ chức. Một số ví dụ về các lĩnh vực kinh doanh sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro pháp lý bao gồm tạo hợp đồng, viết chính sách và thuê nhân viên.

  Các nhà quản lý rủi ro pháp lý có kiến thức về cả luật công và chính sách của công ty. Họ có thể xác định các vấn đề trước khi chúng phát sinh, phát triển các chiến lược để ngăn ngừa các vấn đề và lập kế hoạch giải quyết các vấn đề pháp lý khi chúng xảy ra. Các nhà quản lý rủi ro pháp lý giúp các tổ chức luôn hoạt động tuân thủ luật pháp trong khi vẫn theo đuổi các mục tiêu kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của quản lý rủi ro pháp lý là tránh các vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, khi có các vấn đề pháp lý, một nhà quản lý rủi ro pháp lý hiệu quả sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho tổ chức của họ.

  Lợi ích của việc nghiên cứu quản lý rủi ro pháp lý tại trường đại học là gì?

  Sinh viên luật nghiên cứu quản lý rủi ro pháp lý học cách giảm thiểu và lập kế hoạch cho những rủi ro liên quan đến điều hành một doanh nghiệp. Sự hiểu biết của họ về luật pháp và các quy định cho phép họ trở thành những thành viên có giá trị trong tổ chức của họ. Học sinh cũng có thể tìm hiểu về các quy trình pháp lý, án lệ và trách nhiệm của chính phủ, cho phép họ theo đuổi sự nghiệp đòi hỏi chuyên môn này.

  Tôi sẽ học gì trong thời gian học quản lý rủi ro pháp lý?

  Học sinh sẽ tìm hiểu về các quy trình pháp lý, án lệ, trách nhiệm của chính phủ và luật liên quan đến các ngành khác nhau. Sinh viên quản lý rủi ro pháp lý sẽ học cách tuân thủ luật pháp trong khi vẫn hoàn thành công việc kinh doanh. Họ cũng sẽ có được kiến thức làm việc về hợp đồng, chính sách và thủ tục tuyển dụng.

  Tôi có thể làm gì với bằng cấp về quản lý rủi ro pháp lý?

  Nhiều lĩnh vực kinh doanh yêu cầu kiến thức làm việc về các quy trình pháp lý, án lệ và trách nhiệm của chính phủ, đồng thời có nhiều vai trò dành cho những cá nhân có thể lường trước và giảm thiểu rủi ro pháp lý. Sinh viên có thể sử dụng bằng cấp của mình để làm việc trong một số lĩnh vực khác nhau như bán lẻ, công nghệ, hàng không và bất động sản. Họ cũng có thể tham gia tư vấn doanh nghiệp nhỏ hoặc mở công ty riêng chuyên về quản lý rủi ro pháp lý.