Học bổng

Học bổng và phần thưởng tài chính thường được các trường đại học hoặc tổ chức giáo dục khác cung cấp để hỗ trợ sinh viên về mặt tài chính trong quá trình học. Học bổng được cấp theo nhu cầu tài chính, năng lực học thuật, hoạt động cộng đồng, thành tích nghệ thuật hoặc thể thao hoặc tổng hợp tất cả các điều trên.

Học bổng Keystone cho sinh viên đại học

Keystone Academic Solutions tặng 4 suất học bổng đại học trị giá 2.000 USD mỗi suất. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có thể thể hiện động lực muốn thay đổi thế giới thông qua giáo dục. Tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, sau đó tìm kiếm các chương trình học trên khắp thế giới và gửi thắc mắc về chương trình học. Đăng ký Keystone Scholarship trước ngày 31/05/2021, nộp Thư mời học từ một trong những trường đại học có trong danh sách trên trang web của chúng tôi để nhận được một trong số 4 suất học bổng giúp trang trải cho việc học của bạn!

Học bổng Keystone cho sinh viên cao học

Keystone Academic Solutions tặng 2 suất học bổng sau đại học trị giá 4.000 USD và 10.000 USD. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có thể thể hiện động lực muốn thay đổi thế giới thông qua giáo dục. Tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, sau đó tìm kiếm các chương trình học trên khắp thế giới và gửi thắc mắc về chương trình học. Đăng ký Keystone Scholarship trước ngày 31/05/2021, nộp Thư mời học từ một trong những trường đại học có trong danh sách trên trang web của chúng tôi để nhận được một trong số 4 suất học bổng giúp trang trải cho việc học của bạn!