Keystone logo

9 Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu pháp luật tổng quát Tư pháp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu pháp luật tổng quát
  • Tư pháp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Pháp luật Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu pháp luật tổng quát Tư pháp

Nghiên cứu về Tư pháp là gì?
Cơ quan tư pháp là một hệ thống các tòa án diễn giải và áp dụng luật tại Hoa Kỳ và các quốc gia thông luật khác. Ở Hoa Kỳ, cơ quan tư pháp bao gồm các tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm và Tòa án tối cao. Tư pháp là một trong ba nhánh của chính phủ, cùng với nhánh hành pháp và nhánh lập pháp.

Tại sao nghiên cứu về Tư pháp lại quan trọng?
Ở những quốc gia áp dụng thông luật, cơ quan tư pháp đóng vai trò quan trọng vì các tòa án diễn giải và áp dụng luật điều chỉnh một quốc gia. Ở các quốc gia thông luật, điều cần thiết là sinh viên luật phải hiểu về tư pháp để trở thành luật sư hiệu quả. Các khóa học về tư pháp là bắt buộc đối với tất cả sinh viên luật và cung cấp kiến thức nền tảng về hệ thống tư pháp. Một số trường luật cung cấp các khóa học chuyên ngành trong các bộ phận cụ thể của ngành tư pháp, chẳng hạn như nhánh tư pháp của Tòa án Liên bang và Hệ thống Tư pháp Tiểu bang. Các khóa học này cung cấp thông tin chuyên sâu về cấu trúc và hoạt động của ngành tư pháp.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học ngành Tư pháp?
Một khóa học về tư pháp sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về hệ thống tư pháp ở một quốc gia cụ thể. Ở Hoa Kỳ, điều này cũng sẽ bao gồm cấu trúc và hoạt động của các tòa án liên bang và tiểu bang. Bạn sẽ tìm hiểu về các loại tòa án khác nhau, thẩm quyền của từng tòa án và vai trò của cơ quan tư pháp trong chính phủ của một quốc gia. Ngoài ra, bạn sẽ nghiên cứu án lệ và phân tích pháp lý. Các khóa học tư pháp chuyên ngành do các trường luật cung cấp cũng sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu về các khía cạnh cụ thể của hệ thống tư pháp.

Các cơ hội nghề nghiệp trong Tư pháp là gì?
Có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong ngành Tư pháp. Nhiều công việc trong ngành tư pháp là các vị trí công vụ. Các nghiên cứu về tư pháp rất cần thiết cho những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp với tư cách là thẩm phán, quan chức tòa án và nhà lập pháp.