Keystone logo

754 LLM Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • LLM
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (15)
  • Nghiên cứu kinh doanh (4)
  • Nghiên cứu kinh tế (33)
  • Nghiên cứu Pháp luật (747)
  • Ngôn ngữ (2)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

LLM Các chương trình Giải thích

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.